Trường Việt Ngữ Hùng Vương

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Liên Lạc Nhà Trường

E-mail Print PDF

NỘI QUY HỌC SINH

 1. Học sinh phải đi học đúng giờ và liên tục. Học sinh đến lớp trể quá 15 phút, phải có phụ huynh đích thân dẩn tới lớp.
 2. Học sinh nghỉ học phải có thông báo của phụ huynh trước với Thấy/Cô hoặc phải mang theo giấy xin phép của phụ huynh khi trở lại lớp. Học sinh vắng mặt 3 tuần liên tiếp mà phụ huynh không thông báo thì được coi như học sinh đã bỏ học.
 3. Học sinh đến lớp trể (hơn 15 phút) 5 buổi liên tiếp, hoặc nghỉ học 3 buổi liên tiếp không có lý do chính đáng sẽ không được lên lớp.
 4. Học sinh phải giử kỹ luật trong lớp, tuyệt đối tuân theo sự hướng dẩn của Thầy/Cô trực tiếp phụ trách và hoà nhả với bè bạn. Vi phạm kỹ luật và tỏ ra thiếu lể độ sẽ bị cảnh cáo. 
 5. Học sinh phải tham dự đầy đủ các kỳ thi trong khóa và phải làm đầy đủ bài tập mổi tuần.
 6. Học sinh tuyệt đối không được mang vào lớp học hay khuôn viên nhà trường các vật dụng bén nhọn, chất nổ, ma tuý cũng như vỏ khí.
 7. Học sinh phải gìn gìn vệ sinh chung của trường và lớp học. Tuyệt đối không được di chuyển, phá hoại đồ đạc, sách vở, dụng cụ của lớp học. Phụ huynh phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho mọi sự thiệt hại nếu nhà trường có bằng chứng.
 8. Học sinh không được tự ý rời khỏi lớp trong giờ học và trong giờ ra chơi. Không được ra khỏi phạm vi khuôn viên của trường. 
 9. Để bảo đảm an toàn cho con em chúng ta, nhà trường yêu cầu phụ huynh phải đón con em đúng giờ (12g00 trưa). Nếu đến trể, phụ huynh cần phải gửi điện thoại thông báo cho Thầy/Cô đảm trách lớp.
 10. Học sinh nếu cần phải ra về sớm trước giờ tan học (12g00 trưa) cần phải có giấy phép ghi rõ ngày, tháng, giờ giấc, điện thoại phụ huynh và lý do để trình cho thầy cô. Phụ huynh hoặc người nhà phải đích thân đến tận lớp để ký giấy phép và đón con em mình.

Ghi chú:  Nếu vi phạm các điều trên, VNHV sẽ áp dụng các biện pháp kỹ luật cho học sinh bao gồm: chép phạt, mời phụ huynh đến trường học, bị đuổi học vĩnh viễn. VNHV có mọi thẩm quyền sử dụng hình ảnh và video được thu trong tất cả các sinh hoạt của trường.

 1. Students must report to the class on time. If the student is more than 15 minutes late, parent or guardian must escort the student to the class and check in with the teacher.
 2. Parent or guardian must provide notice for all absences, preferably prior to the date. If the student is absent for 3 consecutive weeks, without notice, the School reserves the right to terminate the student for the school year.
 3. If the student has 5 or more consecutive late arrivals (greater than 15 minutes) or 3 consecutive unexcused absences, he/she may be hold back for one year.
 4. Students must follow the school’s policy, including following the teacher’s instructions and exhibiting respectful behaviors toward classmates. Any students who failed to follow shall be disciplined.
 5. Students must participate in all class and school activities.
 6. Students are prohibited from carrying weapons, sharp objects or illicit drugs while on school property.
 7. Students must maintain high housekeeping standards. Students are not allowed to destroy any properties. Parents are responsible for all damages.
 8. Students are not allowed to loiter during class time and must remain within the school’s boundary during recess.
 9. Parent(s) must pick up the student by noon. Arrangement must be made through the teacher, if the parent is expected to be late.
 10. If the student must leave the school earlier than normal (noon), a note from parent or guardian (stating exact time, date and parent’s phone number) must be provided prior to dismissal. Parent or guardian must come to the class to pick up the student.

Note: If the student violates any of the above policy, the School reserves the right to discipline the student, including dismissal.  Parent(s)/guardian grant the School permission to take pictures and make recording of the students during school’s activity without compensation.