Trường Việt Ngữ Hùng Vương

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ban Giảng Huấn (2015-2016)

E-mail Print PDF

alt

Ban Giảng Huấn - Cấp I
 
Ban Giảng Huấn - Cấp II
   Lớp  Phòng        Họ   Đệm    Tên      Lớp  Phòng        Họ   Đệm    Tên
MG 138 SJAC    Cô  Phạm    Anh Nguyệt   6A 103 SJAC Đỗ Thị Hoàng Oanh
MG   Mai    Thảo   6A   Thầy Nguyễn Thanh Tòng
                         
MG1 140 SJAC    Cô Nguyễn Thị Nga   6B TBD SJAC Nguyễn Trúc Linh
MG1   Lại Nguyễn Phương Trâm   6B   Thầy Nguyễn Lâm Viên
MG1   PG Vũ    Trâm Anh   6B          
MG1   PG Nguyễn Nguyệt  Đình              
              7 133 SJAC Thầy Đào Trọng Tín
1A 141 SJAC    Cô Nguyễn   Thanh Tâm   7   Nguyễn Hoài Anh
1A           7          
1A   PG Nguyễn Ngọc  Hân              
              8 154 SJAC Thầy Nguyễn Hữu Khổ
1A1 148 SJAC Cao   Hạnh   8   Thầy Phạm    Hùng
1A1   Lê  Trầm  Bảo Thy   8   PG Bùi Công Đạt
1A1   PG Đặng Mai Tâm              
              9 101 SJAC Bùi Đào Mai Hương
1A2 153 SJAC Lê  Thanh Yến   9   Phan Vọng Mỹ Hạnh
1A2      Cô Trần  Thị Kim Tuyến   9   PG Trần  Quỳnh Anh
1A2   PG Phạm   Trâm              
                         
1A3 158 SJAC Nguyễn   Thục              
1A3    Võ  Thị Phương Loan              
1A3   Nguyễn Mai Trâm              
                         
1B 172 SJAC Thầy Phan Nguyễn  Châu              
1B   Nguyễn   Oanh              
1B   PG Salazar Như Nguyện              
                         
1C 188 SJAC Cô  Nguyễn Quỳnh Giao              
1C   Nguyễn   Dung Tanya              
1C   PG Ngô Nguyên Khôi              
                         
2A 159 SJAC Nguyễn Cẩm Thư              
2A                        
2A   PG Nguyễn Bảo Hân              
                         
2A1 160 SJAC Thầy Nguyễn   Trí              
2A1                        
2A1   PG Bùi Công Danh              
                         
2A2 169 SJAC   Trâm              
2A2                        
2A2   PG Thị Kim Trinh              
                         
2B 173 SJAC Thầy Nguyễn  Đình Sơn              
2B                        
2B   PG Đỗ    Quân              
                         
2C TBD SJAC Trần    Phương Quỳnh              
                         
3A 168 SJAC Nguyễn   Kim              
3A   TS Trần  Bảo Thúy (Kathy)              
3A   PG Đặng Ngọc Minh              
                         
3A1 170 SJAC Thầy  Lê  Thành Tường              
3A1      Cô Nguyễn Thị Bích Hồng              
3A1   PG Nguyễn   Nam              
                         
3B 175 SJAC Thầy Trương   Hoàng              
3B   Thầy Nguyễn Minh Tuấn              
3B   PG Trần   Khang              
                         
3C 189 SJAC Thầy Ngô Trần Khiêm              
3C                        
3C   PG Nguyễn   Việt              
                         
4A 171 SJAC Nguyễn Ánh Minh              
4A   Nguyễn Tuyết Hạnh              
4A   PG Nguyễn Việt Ben              
                         
4A1 TBD SJAC An Quỳnh Hương              
4A1                        
                         
4B 174 SJAC Nguyễn Ngọc  Hân              
4B                        
                         
4C TBD SJAC   Mai              
4C                        
                         
5A 110 SJAC Thầy Bùi   Thanh              
5A                        
                         
5B 104 SJAC Nguyễn Phương Anh              
5B   Thầy Nguyễn Xuân  Hùng              
5B   PG Hoàng   Anh Thư