Trường Việt Ngữ Hùng Vương

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Địa Điểm - 1300 Holman St. Houston, TX 77004

E-mail Print PDF

Bản Đồ & Hướng Dẫn Đường Đi:

Đi từ 59 South:

- Lấy exit Main St

- Giữ tay trái, theo bảng tên Downtown/San Jacinto nhập vô đường Wentworth St.

- Rẽ trái ở San Jacinto St.

- Rẽ phải ở Alabama St.

- Rẽ trái vào Parking/Garage bên trái (trước khi đến La Branch St.)

 

 

Đi từ 288 South:

- Lấy exit Chenevert St.

- Rẽ trái ở Stuart St.

- Rẽ trái ở La Branch St.

- Rẽ trái vào Parking/Garage

Đi từ 45 South:

- Đổi qua 59 South

- Lấy exit Fannin St

- Rẽ trái ở Wentworth St.

- Rẽ trái ở San Jacinto St.

- Rẽ phải ở Alabama St.

- Rẽ trái vào Parking/Garage bên trái (trước khi dến La Branch St.)