Trường Việt Ngữ Hùng Vương

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Chủ Trương

E-mail Print PDF

Trường Việt Ngữ Hùng Vương được thành lập vào năm 1986 do sự tình nguyện của một số thầy cô với những mục tiêu chính sau đây:

  1. Bảo tồn ngôn ngữ Việt và duy trì văn hoá, phong tục tập quán Việt Nam.
  2. Tạo cơ hội cho các thanh thiếu niên gặp gỡ với các bạn Việt Nam cùng lứa tuổi để học hỏi và phát triển sự hiểu biết về ngôn ngữ, dân tộc, văn hoá Việt Nam.
  3. Tạo cho các em có tâm hồn, cách suy nghĩ và lễ nghĩa của một người Việt Nam.
  4. Tạo ra một môi trường để những người có cùng hoài bảo sinh hoạt với nhau.

MISSION


Our mission is to promote Vietnamese language, culture and heritage and to help young people enrich their lives through exposure to Vietnamese culture so that they can become successful and productive members of society. In essence, our goal is to teach our students the Vietnamese language, its rich culture and heritage, work ethics, and moral values. Additionally, our school is also open to all individuals in the community who are strongly interested in learning more about Vietnamese language and culture in order to enhance their personal interest or professional activities.