Trường Việt Ngữ Hùng Vương

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ghi Danh Trên Mạng

E-mail Print PDF

GHI DANH TRÊN MẠNG BẮT ĐẦU

ON-LINE REGISTRATION IS NOW OPEN

Trường VNHV sẽ khai giảng niên khoá 2017-2018 vào ngày 20 tháng 8 năm 2017 lúc 9g sáng.   Quý phụ huynh có thể bắt đầu ghi danh cho niên khoá 2017-2018 dùng hệ thống ghi danh trên mạng.  Xin bấm vào "link" thích hợp dưới đây (VNHV School will begin the 2017-2018 school year on August 20, 2017 at 9am. Please choose the appropriate On-Line Registration link below to register for your students):

- Học Sinh Đang Theo Học (Current Students)

- Học Sinh Mới (New Students)

LƯU Ý (NOTE):  Hệ thống ghi danh trên mạng sẽ đóng vào ngày 31 tháng 7 năm 2017.  Sau đó, quý vị có thể đến trường vào ngày khai giảng để ghi danh (20 tháng 8, 2017). Quý vị sẽ phải trả lệ phí ghi danh trễ sau 31 tháng 7 - $25 cho học sinh mới; $50 cho học sinh cũ. (The On-Line registration system will be closed on July 31, 2017.  Should you wish to register, please come to the school on 8/20/17 to apply in person. A late fee of $25 for new students or $50 for returning students will be applied accordingly for all registration after 7/31/17).

VNHV - HCC Central, 1300 Holman St, Houston, TX.