Trường Việt Ngữ Hùng Vương

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Thông Báo

E-mail Print PDF
 
GHI DANH ONLINE CHO NIÊN KHÓA 2017-2018
ONLINE REGISTRATION FOR 2017-2018 SCHOOL YEAR
 

Trường VNHV hiện đang nhận ghi danh trên mạng đến ngày 31 tháng 7 năm 2017. Sau đó, xin quý phụ huynh đến ghi danh tại trường vào ngày 20 tháng 8 năm 2017 từ 9g đến 12g sáng.

VNHV on-line registration system is open until July 31, 2017. After that, registration is available only in person on August 20, 2017 between 9am and 12pm.

 

Cho học sinh đang học / for returning studentsGHI DANH CHO HS ĐANG HỌC 2017-2018

Cho học sinh mới / for new students - GHI DANH CHO HS MỚI 2017-2018

 
GHI CHO DANH NIÊN KHÓA 2017- 2018 - REGISTRATION FOR 2017- 2018 SCHOOLYEAR
 

Học phí cho học sinh đang học:
Từ ngày 05/01/17 đến 07/31/17 - học phí $170 + $25 tiền ghi danh trễ
Từ ngày 08/01/17 đến 08/20/17 - học phí $170 + $50 tiền ghi danh trễ
 
Học phí cho học sinh mới:
Từ ngày 06/01/17 đến 07/31/17 - học phí $170
Từ ngày 08/01/17 đến 08/20/17 - học phí $170 + $25 tiền ghi danh trễ
 
Registration fee for current students:
From 05/01/17 to 07/31/17 - $170 + $25 late fee charge
From 08/01/17 to 08/20/17 -$170 + $50 late fee charge
 
Registration fee for new students:
From 06/01/17 to 07/31/17 - $170
From 08/01/17 to 08/20/17 -$170 + $25 late fee charge

 
Ghi danh qua đường bưu điện bắt đầu sau ngày 05/05/17; ghi danh ONLINE sẽ bắt đầu
sau ngày 06/01/17; hạn chót cho ngày ghi danh là ngày 08/20/17 nếu còn chỗ
 
Registration by mail is available from 05/05/17; ONLINE Registration will be available
on 06/01/17; last day for registration is 08/20/17 if seats are available
 

 
Xin vào trang "Lịch Trình" để xem thêm chi tiết cho Thời Khóa Biểu Niên Học 2017-2018
Please visit "Lịch Trình" Page for more information regarding 2017-2018 class schedules
 

 

alt

 

HÌNH ẢNH DẠ TIỆC KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VIỆT NGỮ HÙNG VƯƠNG

 


 

alt

 

 
HÌNH ẢNH ĐẶC SẮC TUẦN NÀY - PICTURE OF THE WEEK
 

 

alt

 

 
LỊCH TRÌNH MỚI - NIÊN KHÓA 2017-2018 / NEW SCHEDULE - 2017-2018 SCHOOL YEAR
 

Lịch trình mới cho Niên Khóa 2017-2018 đã được hoàn tất và đăng lên. Xin quí vị phụ huynh bấm vào phần "Lịch Trình" bên cột phía tay trái để xem và kéo xuống (download) chi tiết cho những ngày quan trọng.

New academic schedule for the 2017-2018 school year has been completed and posted. Please click the link "Lịch Trình" on the left column to view and download information with regard to important dates.

 
HÌNH ẢNH SINH HOẠT / SCHOOL EVENTS PICTURES
 

Khi dùng điện thoại cầm tay hoặc tablet, xin quí vị bấm vào link dưới đây để mở trang "Hình Ảnh Sinh Hoạt":

Trang Hình Ảnh Sinh Hoạt

For use with smartphones or tablets, please click the following link to access the "School Events Pictures" page:

School Events Pictures Page

 
VIỆT NGỮ HÙNG VƯƠNG FACEBOOK
 

Trường Việt Ngữ Hùng Vương mới vừa hoàn tất trang Facebook mới với mục đích loan báo tin tức và sinh hoạt liên hệ đến trường. Xin quí vị bấm link dưới đây:

Việt Ngữ Hùng Vương FaceBook


Việt Ngữ Hùng Vương has just finished with a new FaceBook page for the purpose of communication of news and events related to VNHV. Please click the following link to open:

Việt Ngữ Hùng Vương FaceBook