Trường Việt Ngữ Hùng Vương

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Thông Báo

E-mail Print PDF
 
 

 

alt

 

HÌNH ẢNH DẠ TIỆC KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VIỆT NGỮ HÙNG VƯƠNG

 


 

alt

 

 
HÌNH ẢNH ĐẶC SẮC TUẦN NÀY - PICTURE OF THE WEEK
 

 

alt

 

 
LỊCH TRÌNH MỚI - NIÊN KHÓA 2016-2017 / NEW SCHEDULE - 2016-2017 SCHOOL YEAR
 

Lịch trình mới cho Niên Khóa 2016-2017 đã được hoàn tất và đăng lên. Xin quí vị phụ huynh bấm vào phần "Lịch Trình" bên cột phía tay trái để xem và kéo xuống (download) chi tiết cho những ngày quan trọng.

New academic schedule for the 2016-2017 school year has been completed and posted. Please click the link "Lịch Trình" on the left column to view and download information with regard to important dates.

 
HÌNH ẢNH SINH HOẠT / SCHOOL EVENTS PICTURES
 

Khi dùng điện thoại cầm tay hoặc tablet, xin quí vị bấm vào link dưới đây để mở trang "Hình Ảnh Sinh Hoạt":

Trang Hình Ảnh Sinh Hoạt

For use with smartphones or tablets, please click the following link to access the "School Events Pictures" page:

School Events Pictures Page

 
VIỆT NGỮ HÙNG VƯƠNG FACEBOOK
 

Trường Việt Ngữ Hùng Vương mới vừa hoàn tất trang Facebook mới với mục đích loan báo tin tức và sinh hoạt liên hệ đến trường. Xin quí vị bấm link dưới đây:

Việt Ngữ Hùng Vương FaceBook


Việt Ngữ Hùng Vương has just finished with a new FaceBook page for the purpose of communication of news and events related to VNHV. Please click the following link to open:

Việt Ngữ Hùng Vương FaceBook